www.antídotgrafic.com

Disseny Gràfic i Comunicació

E-mail Marketing en España

Projecte editorial realitzat per la Asociación española de la economía digital. És una investigació sobre l’ús de l’e-mail marquerting a l’estat espanyol. Pretén dotar d’informació i servir per a la presa de desicions a nivell estratègic per a empreses i anunciants. Es va treballar per donar un aspecte modern i dinàmic, per això vam jugar amb una tipografia de pal sec i amb personalitat, i vam maquetar el document amb una retícula de deu columnes i un medianil de 4 mm.

Client

Asociación española de la Economía Digital

Share

/ Previous