www.antídotgrafic.com

Disseny Gràfic i Comunicació

Portal de Transparència

Projecte realitzat per a la Diputació de Barcelona on expliquem la posada en marxa del Portal de transparència. Aquest és un instrument que explica a la ciutadania tot el relacionat amb les activitats de la Diputació en materia d’organització i estroctura, acció de govern, gestió, actuacions jurídiques i contractació i convènis.

Client

Diputació de Barcelona

Share

/ Previous