www.antídotgrafic.com

Disseny Gràfic i Comunicació

Un any natural

Peça audiovisual sobre el Parc de la Serralada de Marina, realitzada durant tot un any. Ubicat a la serralada litoral, és un parc que forma part de la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. Ajudant-nos de les estacions construïm un discurs per explicar els diferents espais, la fauna, la flora, el patrimoni i les activitats que s’hi poden realitzar. L’objectiu de la peça és donar a conèixer a la ciutadania dels municipis limítrofes al parc, per tal que el coneguin, el gaudeixin i el cuidin.

Client

Parc Serralada de Marina /DIBA

Share

/ Previous